Contoh Teks Pembawa Acara Bahasa Jawa Terbaru 2017

Contoh Teks Pembawa Acara Bahasa Jawa Terbaru 2017

Contoh Teks Pembawa Acara Bahasa Jawa Terbaru 2017

Pembawa acara atau pranatacara (bahasa Inggris: master of ceremony disingkat MC) adalah orang yang bertugas sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin acara dalam panggung pertunjukan, hiburan, pernikahan, dan acara-acara sejenis.
Baca juga :
Contoh Pidato Sambutan Wakil Shohibul Bait Dalam Acara Halal Bi Halal
Contoh Teks Pembawa Acara (MC) pada acara Khotmil Qur’an Terbaru
Pada kesempatan kali ini, admin akan memberikan contoh teks pembawa acara dalam bentuk bahasa Jawa khususnya dalam acara pengajian selapanan yang dapat anda gunakan sebagai referensi.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 
Audubillahiminassyaithanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil'alamin. Assalatu 'ala sayidina muhammadin wa 'ala alihi wasahbihi ajma'iin. Amma ba'du.

Ingkang kulo hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatipun.
Ketua Fatayat Muslimat ingkang kulo hormati ugi.
Hadirin hadirat sedoyo ingkang rawuh ingkang kulo hormati ugi.

Sak derengipun pengaosan selapanan kita milai, langkung rumiyen monggo kita sami ngaosaken rasa puji syukur kita wonten ngarsanipun Allah SWT, kanti waosan alhamdulillah wa sukrulillah ala nikmatillah, dinih punoko wonten ing siang punika taksih pinaringan sehat wal afiyat, sehingga kita sedaya saget rawuh wonten ing Majlis ingkang mubarok punika kanti keadaan wilujeng mboten wonten alangan setunggal punopo-punopo.

Shalawat ugi salam mugi kunjuk wonten kersanipun junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW ingkang kula soho panjenenganipun sedaya ajeng-ajeng syafaatipun minaddunya ilal akhirah. Amin allahumma amin.

Hadirin hadirat sedoyo ingkang kulo hormati. keparengo wonten ing siang punika kulo nglumantaraken susunan adicara wonten ing siang punika kanti acara :

1.  Pembukaan
2.  Waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an
3.  Waosan Yasin
4.   Tahlil
5.  Sambutan sakeng Bapak Kepala Desa
6.  Istirahat
7.  Mauidhah Hasanah
8.  Penutup/do'a

Wangsul dateng acara ingkang ongko sepindah inggih punika pembukaan. Monggo adicara wonteng ing siang punika kita bikak kanti waosan suratul fatihah, mugi-mugi kanti barokah waosan suratul Fatihah mangkke dados sababiyahipun lancaripun acara pengaosan wonten ing siang punika. Biridhoillah al-Fatihah...

Adicara ingkang ongko kaleh inggih punika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ingkang bade dipun waos sederek . . . . . . . . . . . , wekdal soho panggenan kulo aturaken sumonggo.

Adicara ingkang ongko tigo inggih punika waosan Yasin. Ingkang bade dipun ru'usi Ibu . . . . . . . . . . . , wekdal soho panggenan kulo aturaken sumonggo.

Adicara ingkang ongko sekawan inggih punika Tahlil. Dumateng Bapak . . . . . . . . . . . , wekdal soho panggenan kulo aturaken.

Adicara ingkang saklajengipun inggih punika sambutan sakeng Bapak Kepala Desa. Deneng Bapak . . . . . . . . . . . , wekdal soho panggenan kulo aturaken.

Adicara ingkang saklajengipun inggih punika istirahat. Wekdal istirahat dipun isi . . . . . . . . . . .

Adicara ingkang saklajengipun inggih punika Mauidhah Hasanah. Katur dumateng romo kiyai  . . . . . . . . . . . , wekdal soho panggenan kulo aturaken.

Mekaten mauidhoh hasanah wonten ing sonten punika, mugio enten manfaat dateng kita sedoyo. Amiin.

Adicara ingkang terakhir inggih punika penutup. Monggo adicara ing siang punika kita tutup sesarengan kanti waosan hamdalah.

Saking kulo mbok bilih wonten kirang langkungipun kulo matur, kulo nyuwun pangapunten ingkang sak katah-katahipun. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Demikian contoh teks Pembawa Acara Bahasa Jawa terbaru 2017, semoga bermanfaat.

0 Response to "Contoh Teks Pembawa Acara Bahasa Jawa Terbaru 2017"